Také se domnívám, že některé nepravdy z úst pana Zemana nebo netransparentnost financování jeho volební kampaně jsou těžko obhajitelné a zasluhují ostrou kritiku. Přesto nelze jakkoliv zpochybňovat výsledek prezidentských voleb a legitimitu nastupujícího prezidenta. Demokracie totiž nejenže nabízí svobodu volby, ale na rozdíl od anarchie také zavazuje k respektu jejích výsledků. Volili svobodně a transparentně přímo občané, na rozdíl například od minulé prezidentské volby, zatížené korupčními skandály při hlasování poslanců a senátorů.

Před několika týdny jsem se vyjádřil ve smyslu, že zvolením Zemana by pokračovala Klausova éra, což by bylo pro naši zemi velmi špatné. Nyní pevně doufám, že jsem se ve svém kritickém vyjádření mýlil. Můj pravděpodobný omyl lze doložit několika vyjádřeními pana Zemana.

Nastupující prezident otevřeně označil druhý článek Klausovy amnestie za zločin. Těžko si lze nyní představit, že by pan Zeman chtěl pod taktovkou Klause pokračovat v negativní mocenské politice a devastaci hodnot v naší zemi. Máme štěstí, že je pan Zeman inteligentní člověk a osobnost a není v jeho zájmu být historií hodnocen jako Klausův poskok.

Nastupující prezident dále vyjádřil svou ochotu spolupracovat s Nadačním fondem proti korupci a svým značným vlivem se zasadit o transparentní prostředí v naší zemi.

Ve světle těchto faktů je jednoznačně racionální poskytnout budoucímu prezidentovi příležitost dokázat, že svá slova míní vážně. Navrhuji poskytnout mu “dobu hájení” v délce 96 dní. Zároveň jsem ochoten panu budoucímu prezidentovi pomoci radou či jinak ve smysluplných a pro naši zemi prospěšných rozhodnutích. Zároveň zdůrazňuji, že nejsem, ani nemohu být člověk morálního kompromisu a proti jakýmkoliv společensky nebo eticky špatným rozhodnutím se postavím, pokud by snad taková rozhodnutí měla nastat.

Současná doba je přelomová. Mám racionální důvody k přesvědčení, že během krátké doby zcela jasně nastartujeme společenskou obnovu v naší zemi a nastoupíme cestu k pozitivní společnosti. Pan Zeman má jedinečnou příležitost být zapsán do historie jako prezident obnovy. Jedním z jeho důležitých přínosů může být usmíření sociálně slabších voličů a jejich připojení se ke společné obnově. I z tohoto důvodu se může zvolení pana Zemana ukázat v konečném důsledku jako velmi dobré.

Klaus o několik měsíců předběhl dobu, když prohlásil, že prezidentskou volbou zvítězila pravda a láska. Ta totiž teprve zvítězí, samozřejmě jinak, než si Klaus představuje. Zrovna tak měl Klaus pravdu, když prohlásil, že historie bude hodnotit jeho zločinnou amnestii pozitivně. Jak řekl pan Zaorálek, amnestie je zločinná tím, že brání tomu, aby po zločinu přišel trest. Úřad prezidenta byl zneužit způsobem, který podkopává hodnoty právního státu a demokratický řád. Tímto svým zločinem Klaus ovšem nevídaným způsobem přispěl ke sjednocení občanských iniciativ a zásadně urychlil proces obnovy. Díky zodpovědnosti velké části veřejnosti a dehonestaci Klause bude mít jeho zločin nakonec pozitivní důsledky pro naši zemi. Čím silnější reakce zodpovědných voličů, tím lepší pro nás všechny. Prosím proto všechny občany, aby zvážili svůj podpis na www.klausovavelezrada.cz. Společným úsilím dosáhneme toho, že i v politice zvítězí slušnost, jak je tomu v některých vyspělých zemích.