V každém konzistentním axiomatickém systému schopném popsat přirozená čísla existuje nerozhodnutelné tvrzení. Vždy musí něco chybět.

Společenskou analogií k matematickým axiomům jsou hodnoty, podle kterých můžeme posuzovat každou společenskou aktivitu. Věřím, že naší povinností je hodnoty neustále zkoumat a formulovat. Jejich postulací a následováním se pak přiblížíme k co nejkvalitnějšímu fungování lidské společnosti. Hodnoty jsou základní stavební kameny, které ale nikdy nemohou tvořit definitivní uzavřený systém. I ve společnosti platí neúplnost – vždy budou existovat „nerozhodnutelná tvrzení“, tedy činy, které nelze na základě postulovaných hodnot přijmout ani odmítnout.

Otázkou je, jaké hodnoty jsou právě v tuto chvíli pro naši zemi zásadní. Co je pro nás důležité? Je to “ubavení se k smrti”, jak o tom psal Neil Postman ve stejnojmenné knize o pokleslé televizní zábavě? Nebo je tou nejvyšší hodnotou honba za úspěchem? Či si více vážíme třeba sousedských vztahů nebo činů, které se – často mimo zorné pole médií – dějí ve prospěch slabých a potřebných? Nejsou náhodou právě takové příklady mnohem víc smysluplné, inspirující a podněcující nás ke shodě?

Pevně věřím, že naším posláním, v matematické formulaci tou nejsprávnější účelovou funkcí, je snaha o maximalizaci celkového užitku lidské společnosti. Užitek lidské společnosti definuji jako součet současného a budoucího užitku každého člověka. Jsem přesvědčen, že jedna z klíčových hodnot pro maximalizaci celkového užitku lidské společnosti je spravedlnost.

Spravedlnost v žádném případě neznamená „oko za oko, zub za zub“. Tento koncept považuji za překonaný. Co takhle raději „zub za oko, modřinu za zub“? Z logiky navrženého konceptu vyplývá, že k ostatním přistupujeme o stupeň lépe, více pozitivně, než bychom dělali standardně. Druhému tak zkrátka dáme šanci pozitivně překvapit. Podobný přístup je potřeba k dosažení kvalitní komunikace napříč společností, k odstranění předsudků a „negativních filtrů“, které jsou u nás stále velmi silné.

Otevřená komunikace s minimem předsudků, s otevřenou myslí a s tolerancí vůči druhému je klíčová pro nastoupení cesty k pozitivní společnosti.

Rád bych vás pozval ve čtvrtek 23. května do Malostranské besedy na další besedu z cyklu Besedy v Besedě, kde tentokrát budu diskutovat s Liborem Malým, zakladatelem serverů Jobs.cz, Práce.cz a projektu Hearth.net.

Přijďte a bavte se.